Holdundervisning

Har I en mindre gruppe udenlandske medarbejdere, der har behov for at lære dansk, skal I vælge et holdkursus.

 

Kursets overordnede formål er hurtigst muligt at give holddeltagerne et relevant dansk ordforråd, der gør dem i stand til at deltage aktivt og ligeværdigt på dansk, både på arbejdet og i andre sociale sammenhænge.

 

På vores danskkurser for hold tilpasser vi altid undervisningens indhold og sværhedsgrad til holddeltagernes individuelle behov og sproglige forudsætninger. På den måde sikrer vi os, at holddeltagerne får størst muligt udbytte af undervisningen.

 

På vores holdkurser i dansk arbejder vi målrettet med at give jeres udenlandske medarbejdere et relevant og nutidigt dansk ordforråd. Samtidig fokuserer vi i undervisningen på lytte- og læseforståelse, grammatisk korrekthed og ikke mindst dansk udtale, da tilegnelse af en korrekt udtale er en helt afgørende forudsætning for at kunne kommunikere problemfrit på dansk.

 

Som kunde hos Dynamisk Dansk bestemmer I selv, hvor mange lektioner jeres holdkursus i dansk skal bestå af, og hvor tit undervisningen skal finde sted. Det er således helt op til jer, hvor intensivt jeres holdkursus i dansk skal være.

 

Kursuslængde: efter aftale.

 

Ring og få et uforpligtende tilbud på tlf. (+45) 29 82 44 44, eller send en mail til info@dynamiskdansk.dk

Individuel undervisning

Holdundervisning

Intensive crashkurser

Udtalekurser

Engelskkurser for danskere

Dansk for børn

Privatlektioner

Det gode CV & den gode ansøgning

Skrivekurser

Prøveforberedende kurser

Skrivekursus for danskere

Kommakurser

Workshops

Dansk Online