Dansk online

Har I en eller flere udenlandske medarbejdere, der gerne vil lære dansk online, skal I vælge et onlinekursus.

 

Formålet med vores onlinekurser er hurtigst muligt at give holddeltagerne et relevant dansk ordforråd, der gør dem i stand til at deltage aktivt og ligeværdigt på dansk både på arbejdet og i andre sociale sammenhænge.

 

På vores onlinekurser tilpasser vi altid undervisningens indhold og sværhedsgrad til holddeltagernes individuelle behov og sproglige forudsætninger. På den måde sikrer vi os, at holddeltagerne får størst muligt udbytte af undervisningen.

 

På vores onlinekurser i dansk arbejder vi målrettet med at give jeres udenlandske medarbejdere et relevant og nutidigt dansk ordforråd. Samtidig fokuserer vi i undervisningen på lytte- og læseforståelse, grammatisk korrekthed og ikke mindst dansk udtale, da tilegnelse af en korrekt udtale er en helt afgørende forudsætning for at kunne kommunikere problemfrit på dansk. Der er også mulighed for at vælge onlinekurser med et særligt fokus som fx udtalekurser, skrivekurser og prøveforberedende kurser.

 

Som kunde hos Dynamisk Dansk bestemmer I selv, hvor mange lektioner jeres onlinekursus i dansk skal bestå af, og hvor tit undervisningen skal finde sted. Det er således helt op til jer, hvor intensivt jeres onlinekursus i dansk skal være.

 

Vi tilbyder både individuel undervisning og holdundervisning online.

 

Kursuslænge: Efter aftale.

 

Ring og få et uforpligtende tilbud på tlf. (+45) 29 82 44 44, eller send en mail til

info@dynamiskdansk.dk

Individuel undervisning

Holdundervisning

Intensive crashkurser

Udtalekurser

Engelskkurser for danskere

Dansk for børn

Privatlektioner

Det gode CV & den gode ansøgning

Skrivekurser

Prøveforberedende kurser

Skrivekursus for danskere

Kommakurser

Workshops

Dansk Online